PROGRAMMA'S


Nationaal Water Traineeship

De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo’ers en wo’ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Nationaal Energie Traineeship

Het Nationaal Energietraineeship zorgt voor kwalitatief hoog opgeleide en getrainde professionals die de energietransitie gaan realiseren. Het traineeship stoomt ze klaar tot integrale denkers, die samenwerken en één groot hecht netwerk vormen. Dit leidt tot synergie in de gehele keten, binnen en tussen branches, regionale spelers en organisaties.

Nationaal Bodem Traineeship

Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo’ers en wo’ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Nationale Klimaatadaptatie Challenge 2023

Stortbuien, hitte, droogte…. Afgelopen zomer bood een voorproefje van wat klimaatverandering teweegbrengt: meer weersextremen, meer overlast, meer noodgrepen, meer schade. De effecten van klimaatverandering komen op ons af en iedereen heeft ermee te maken.

​Tijdens de Nationale Klimaatadaptie Challenge werken studenten, young professionals en experts van bedrijven, overheden en kennisinstellingen in multidisciplinaire teams aan concrete vraagstukken gedurende 6 maanden. Met als resultaat: concrete oplossingen voor een klimaatbestendige omgeving! Klimaatadaptatie is een zaak van iedereen: overheden, burgers en bedrijven. Alleen als de beheerders, gebruikers én bewoners samenwerken komt een klimaatbestendige omgeving in beeld.

Wat is de kracht van de challenge?
Vanuit een multidisciplinaire aanpak samenwerken met bestaande kennis en nieuwe inzichten die nodig zijn om adaptieve maatregelen te bedenken en uiteindelijk ook te implementeren.
Met dit programma geven wij een impuls aan een andere manier van werken waarbij samenwerken en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Door het aanbieden van een breed programma aan studenten, young professionals en experts met uiteenlopende achtergronden. Samen gaan ze aan de slag met vraagstukken vanuit diverse hoeken over het verduurzamen van de verschillende sectoren.

Tijdens de challenge staat persoonlijke ontwikkeling centraal. Naast leren samenwerken wordt er ook geleerd te denken en te werken over grenzen. Niet alleen over de grens van je eigen bedrijf, de verschillende sectoren en generaties maar ook over je eigen grenzen.